CEO

CENTRE ESPORTIU D’ORDINO

Arquitectura: Orteu Riba Arquitectes

Enginyeria d’esctructures: BEAL AEC

Constructora: LOCUBSA

Orteu Riba Arquitectes

Beal AEC

Bernabé Rodriguez

El Blau

Cristalerias Principat

Electricitat: ProElec

CEO – Centre Esportiu d’Ordino

A causa de la seva implantació esgraonada, la disparitat d’usos i les diferents reformes ,que s’han anat executant durant el temps, el Centre Esportiu existent patia importants mancances a nivell de circulacions internes i externes.

Els diferents accessos al centre, el fet de que no totes les plantes estiguessin connectades entre si, junt amb el condicionant de que les escales exteriors no arribaven a connectar la cota superior amb la inferior, provocaven que l’edifici actués com una barrera urbanística entre el centre històric i el camí de Santa Bàrbara, alhora que confonia als seus usuaris amb complexos recorreguts.

Es va decidir reestructurar el funcionament a nivell de circulacions del Centre Esportiu, col·locant un únic accés principal vinculat a la cota inferior (Camí de Santa Bàrbara), per tal de millorar l’experiència dels usuaris. La nova recepció actua com a ròtula principal del centre Esportiu, comunicant directament amb els nous espais creats: vestidors, oficines per a la gestió del centre, espais reservats per persones amb mobilitat reduïda, sales de massatges i l’ascensor intern.

Urbanísticament, l’ampliació actua com element permeable entre espais públics (poble / natura). A través d’unes escales exteriors i un recorregut accessible amb ascensor s’han connectat les cotes superior i inferior. Alhora, amb aquesta operació es va voler anar un pas més enllà, convertint la coberta d’aquesta nova edificació en una plaça pública. En aquesta plaça, s’ha ubicat el nou servei de circulació, un volum d’una sola planta, permet als agents visuals de l’entrada a la parròquia. La plaça superior, actua com una dilatació de l’espai públic, aconseguint acabar de cosir la trama urbana amb l’edificació.