BELLACER

Descripció de l’empresa

BELLACER, CENTRE INTEGRAL DE SUBMINISTRAMENTS

Un servei de qualitat amb una gran disponibilitat de productes

Des del 1986, any de la seva creació, Bellacer ha dut a terme una intensa política de creixement i diversificació per esdevenir l’oferta més àmplia i competitiva en el subministrament de material per a la construcció al Principat d’Andorra. Bellacer està associada al Grup Hiemesa, i avui dia distribuïm els nostres productes, a més del Principat d’Andorra, a Espanya ia França.

Tot això amb Cinc magatzems integrats en una mateixa superfície: Magatzem de Ferro i subministraments de construcció, Planta industrial de ferralla, Magatzem de productes de Calefacció, Fontaneria i Sanitaris, Energies Renovables, Ferreteria Industrial, Subministraments Industrials, Línia Blanca, Magatzem d’Alumini i d´acer Inoxidable.

CAMPS D’ACTIVITAT

Bellacer subministra a industrials del sector de la Construcció, Treballs Públics, Serralleria Metàl·lica, Calefactors i Instal·ladors Sanitaris, proveint una gamma de productes amplia, tècnica i innovadora.
Compte amb una àmplia exposició i assessorament per al professional i el Particular.

Distribució de productes siderúrgics, xapa d’acer, perfils laminats, tubs, rodó corrugat, malla, panells de construcció, tancaments metàl·lics, portes tallafocs, portes industrials, trasters, canonada per a micropilots, barra roscada, ancoratges, tall a mida de perfils, plaques oxitall, forjat col·laborant, xapa i panell sandvitx per a cobertes i façanes, façanes ventilades, etc.
Fabricació i muntatge d’armadures d’acer corrugat, separadors i productes tècnics per estructura de formigó.
Perfils i xapes dalumini.
Perfils i xapes d´acer inoxidable.
Portes tallafocs, trasters, industrials, antipànics, registres.
Materials per a la climatització, calderes (gasoil, biomassa, elèctriques, gas), radiadors, dipòsits de gasoil, tub multicapa, de coure, de p.v.c., sanitaris, aixetes, línia blanca. etc.
Materials per a protecció laboral (roba, guants, botes, cascos, etc.)
Subministraments industrials, ferreteria industrial (maquinària, discos de tall, etc.)
Soldadura (màquines de soldar, elèctrodes, fil, pantalles, ulleres, màscares i equips de protecció per als soldadors)

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio