CONSTRUCCIONS PUJAL

Descripció de l’empresa

L’ Estructura de l’empresa Construccions Pujal S.A., es basa en un sistema integrat, de gestió de qualitat i de medi ambient, reconegut i certificat segons les normatives UNE-EN-ISO 9001:2000 per la gestió de la qualitat; UNE-EN-ISO 140001:2004 per la gestió del medi ambient, i gestió de la seguretat, segons la norma internacional OHSAS 18001:2000, aquest darrer certificat darrerament el mes d’octubre del 2007. L’empresa, està formada per un grup de persones amb sobrada experiència en el sector de la construcció en Andorra, i amb l’esperit de continu servei al client, i a la qualitat, que durant tots aquests anys s’ha reconegut en les nostres feines.  A més, la introducció de l’empresa en un sistema de gestió integrat de reconeixement internacional, demostra també una forta sensibilitat envers al respecte del medi ambient, i la seguretat dels nostres treballadors.

 

  • DEPARTAMENT TÈCNIC.

Actualment en el nostre servei tècnic disposem de quatre persones que realitzen totes les tasques de control, mesura, certificació, i direcció d’obra. Amb gran experiència en el món de la construcció Andorrana, en algun cas amb més de 20 anys en la nostra empresa. Tres d’aquestes persones tenen expedient acadèmic amb estudis universitaris: un és Llicenciat en Enginyeria Industrial, i dos són Diplomats en Arquitectura Tècnica. Podent acreditar també estudis de post grau en matèries com el càlcul i disseny d’instal·lacions en l’edificació, o en tècniques de “Project Manager”, entre d’altres…

  • ENCARREGATS D’OBRA.

La plantilla d’encarregats està formada per nou persones, totes amb més de 10 anys d’experiència en el món de la construcció, i alguns d’ells fins amb més de 30 anys d’experiència com a encarregats d’obra en Andorra, amb un currículum conjunt, que inclou infinitat d’obres que van des d’edificis d’habitatges, fins a la restauració d’edificis d’interès històric-artístic, passant per aparcaments, hotels, naus industrials, granges, edificis de serveis, gasolineres, etc…

  • MANTENIMENT I LOGÍSTICA.

L’empresa Construccions Pujal S.A. disposa també d’un cos propi de manteniment i transport, amb base en el magatzem que tenim situat en la carretera de Bissessarri (costat I.T.V.). Actualment en plantilla hi ha un mecànic de maquinaria amb experiència també com a serraller i soldador, secundat per un ajudant de manteniment; i dos xofers de camió per als serveis i moviments de materials i maquinària interns d’empresa.

  • PERSONAL DE BASE.

La plantilla de total Construccions Pujal en l’actualitat, està formada per més de cent persones. D’aquestes, cal destacar les diferents especialitats directament relacionades amb la mà d’obra en les nostres obres arreu d’Andorra, entre els quals disposem d’oficials de paleta i manobres, oficials i ajudants encofradors, i oficials i ajudants de ferralla amb centre de treball i elaboració d’armadures d’acer en el nostre magatzem de la carretera de Bissessarri, com a especialitats importants a destacar.

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio