Lai Fly Adema

Descripció de l’empresa

Empresa especialitzada en el sector agroalimentari i mediambiental de preservació i protecció de la salut pública i del medi ambient.
LAI (Laboratori i Assessorament Integral) es dedica a la pressa de mostres i anàlisis fisicoquímics i microbiològics d’aigua, aliments, superfícies i ambientals, així com plans d’autocontrol en seguretat alimentaria i formacions reglamentàries de manipuladors d’aliments.
FLY (Control de plagues)  es dedica al prevenció, detecció i control de plagues en establiments i en l’àmbit domèstic (desratització, desinsectació, desinfecció,…).
ADEMA (Alfa Despatx d’Enginyeria de Medi Ambient) implanta i controla aspectes relatius a redacció d’avaluacions d’impacte ambiental, seguiment mediambiental d’obres civils, assessorament mediambiental a empreses, documentació ambiental necessària per obertura de comerç, així com altres projectes mediambientals (restauracions ambientals, instal·lació de sanejaments autònoms, separadors de greixos, separadors d’hidrocarburs, etc)

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio