PAVAND

Descripció de l’empresa

Fundada el 1992, té el seu origen en la producció i el tractament d’asfalts per tal de poder donar servei a les necessitats del país.

Durant aquestes dècades, Pavand ha experimentat una expansió constant que, juntament amb l’increment del volum de negoci, de l’equip humà i dels mitjans propis, s’ha traduït en la diversificació de les seves àrees d’activitat.

Durant gairebé aquests trenta anys, l’empresa ha sabut evolucionar responent a les demandes del mercat i intentant satisfer als seus clients i proveïdors, la qual cosa li ha permès, alhora, fer una reinversió contínua en els seus recursos tècnics i humans.

A Pavand desenvolupem la realització de treballs de pavimentació, estesa i compactació d’aglomerats asfàltics. A més a més, preparem i adeqüem superfícies amb materials granulars i tractaments amb regs.

Pavand disposa dels recursos humans, materials i mecànics propis necessaris per al correcte disseny, fabricació i posada en obra de diferents tipus de mescles asfàltiques complint tots els estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcatge CE).

 

Ptge. Antònia Font Caminal 1 Ed. Prat de les Oques, desp. 602-B AD700 Escaldes – Engordany Andorra

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio